Poczta elektroniczna
Konfiguracja skrzynki pocztowej
Konfiguracja filtru antyspamowego
Konfiguracja serwera pocztowego
Poczta w systemie unix
Klient poczty elektronicznej
Poczta elektroniczna przez WWW
Wstecz do opisu protokołów i porad

Konfiguracja skrzynki pocztowej - serwer platon.man.lublin.pl

   Uwaga: w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z wykorzystaniem niniejszego formularza, prosimy o zapoznanie się z ekranem pomocy.
 

Moje konto:
nazwa konta:
hasło:

  Proszę o wyczyszczenie konfiguracji tej sekcji.
  Proszę o przekierowanie przychodzącej poczty na następujące adresy e-mail:
  Proszę o pozostawienie kopii listów na serwerze platon.man.lublin.pl

  Proszę o wyczyszczenie konfiguracji tej sekcji.
  Proszę o generowanie automatycznej odpowiedzi (autoresponder) na otrzymane
         listy, nie częściej niż raz na dni do tego samego nadawcy.
Temat odpowiedzi:
Treść odpowiedzi (maksymalnie 1024 znaki):
 
    Uwaga: jeśli w treści odpowiedzi wystąpi ciąg znaków: "$SUBJECT", wówczas w automatycznie wygenerowanej odpowiedzi zostanie on zastąpiony oryginalnym tematem listu, jaki został do nas wysłany.

  Proszę o wyczyszczenie konfiguracji tej sekcji.
  Proszę o odfiltrowanie z poczty przychodzącej przesyłek, w których wykryto
         wirusy komputerowe oraz:
  usunięcie ich z serwera
  przechowanie ich w folderze pocztowym:   

  Proszę o wyczyszczenie konfiguracji tej sekcji.
  Proszę o odfiltrowanie z poczty przychodzącej przesyłek, w których wykryto
         SPAM (natrętna niechciana poczta) oraz:
  usunięcie ich z serwera (nie zalecane)
  przechowanie ich w folderze pocztowym:   
 
    Uwaga: filtrowanie SPAM-u jest zagadnieniem niezwykle złożonym. Zastosowany program identyfikuje SPAM na podstawie analizy nagłówków i treści listów oraz poszukiwania nadawców w światowych bazach danych gromadzących adresy znanych spamerów. Skuteczność działania programu jest bardzo wysoka, jednak w pojedynczych przypadkach możliwe jest zakwalifikowanie potrzebnego Ci listu jako SPAM-u. Dlatego zalecamy przechowywanie odfiltrowanych wiadomości w dodatkowym folderze pocztowym, co umożliwi ich ewentualne odzyskanie.

  Proszę o wyczyszczenie konfiguracji tej sekcji.
  Proszę o przesyłanie SMS z powiadomieniem o nadejściu przesyłki e-mail na
         numer:
-
 
    Uwaga: program wysyłający powiadomienia korzysta z bramek SMS poszczególnych operatorów sieci GSM oraz odpowiednich stron WWW umożliwiających wysyłanie wiadomości SMS. Prawidłowe działanie programu zależy więc od funkcjonowania tych bramek, co więcej niektórzy operatorzy narzucają dobowe limity ilości przesłanych wiadomości SMS na pojedynczy numer telefonu. Dlatego LubMAN UMCS nie gwarantuje poprawnego funkcjonowania usługi powiadomienia na telefon komórkowy o nadejściu przesyłki e-mail ani tym bardziej nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z nieprawidłowego działania wyżej wymienionej usługi.

    Uwaga: z przykrością informujemy, że na początku listopada 2002 sieć Idea zablokowała możliwość wysyłania SMS-ów poprzez swoją bramkę WWW->SMS z programów innych niż graficzne przeglądarki WWW. W konsekwencji przestały działać powiadomienia o nadejściu poczty elektronicznej wysyłane na telefony pracujące w tej sieci :-(

    Uwaga: warunkiem dokonania zmian w konfiguracji skrzynki pocztowej jest zaznaczenie przynajmniej jednego pola opcji rozpoczynających poszczególne sekcje formularza (oznaczonych małym czerwonym lub niebieskim trójkątem). Nie należy jednak zaznaczać równocześnie obu powyższych pól w tej samej sekcji formularza. Konfiguracja polega na automatycznej modyfikacji przynajmniej jednego spośród plików: .procmailrc, .forward, .vacation.msg. Wszelkie modyfikacje dokonane "ręcznie" w tych plikach zostaną skasowane, jednak ich poprzednia zawartość zostanie zachowana, co umożliwi ich ewentualne odzyskanie.