Własne skrypty CGI
Licznik odwiedzin strony
Wysłanie zawartości formularza emailem
Wstecz do opisu WWW

Własne skrypty CGI


   Wszyscy właściciele wirtualnych serwerów WWW na serwerze platon mają możliwość wykorzystywania dowolnych własnych skryptów CGI (Common Gateway Interface). Fakt ten należy jednak zgłosić wcześniej administratorowi serwera platon (w przeciwnym razie skrypty nie będą działały, ponieważ w celu uruchomienia możliwości korzystania z własnych skryptów CGI niezbędna jest modyfikacja standardowej konfiguracji wirtualnego serwera WWW). Skrypty należy umieścić w podkatalogu public_html/cgi-bin w swoim katalogu domowym. Należy również pamiętać, że serwer WWW pracujący jako użytkownik httpd musi mieć możliwość przeszukania podkatalogu cgi-bin, jak również możliwość odczytu oraz wykonania skryptu CGI. W praktyce oznacza to potrzebę uruchomienia następującej sekwencji komend:

cd ~/public_html - przejdź do katalogu public_html w swoim katalogu domowym
chmod o+x cgi-bin - nadaj wszystkim użytkownikom (a więc i serw erowi WWW) prawo przeszukania katalogu cgi-bin
cd cgi-bin - wejdź do katalogu cgi-bin
chmod o+rx nazwa_skryptu - nadaj wszystkim użytkownikom prawo odczytu oraz wykonania skryptu CGI

   Zalecane jest wykorzystywanie względnych odwołań do własnych skryptów CGI. Jeśli więc Twój skrypt nazywa się np. hello.pl, to odwołanie do skryptu może wyglądać następująco:

href="/cgi-bin/hello.pl"

Możesz oczywiście odwołać się do swojego skryptu podając pełny adres URL (href="http://www.twoj.serwer.pl/cgi-bin/hello.pl"), ale ze względu na znacznie mniejszą elastyczność takiego odwołania, nie jest to zalecane.

   Uwaga: LubMAN UMCS zastrzega sobie prawo do usunięcia skryptu naruszającego bezpieczeństwo serwera lub działającego na szkodę innych użytkowników serwera lub sieci.