WWW
Statystyki odwiedzin serwera
Skrypty CGI
PHP
Wstecz do opisu protokołów i porad

Dynamiczne strony WWW - język skryptowy PHP


   Wszyscy użytkownicy kont shellowych na serwerze platon mają dostęp do interpretera języka skryptowego PHP w wersji 4.3.5. Ten stworzony 1994 roku przez Rasmusa Lerdofa język, w wyniku intensywnej pracy wielu programistów stał się jednym z najpopularniejszych obecnie interpreterów skryptów wykonywanych po stronie serwera WWW. W aktualnej wersji język ten charakteryzuje się m. in. następującymi możliwościami:

  • wykonywanie funkcji systemowych (wykonywanie komend systemowych, tworzenie oraz modyfikacja plików i katalogów, zmiana uprawnień dostępu)
  • obsługa formularzy
  • współpraca z bazami danych (MySQL, PostgreSQL, Oracle, bazy ODBC i wiele innych)
  • dynamiczne tworzenie elementów stron WWW i obrazów
  • obsługa "ciasteczek" (cookies)
  • obsługa sesji (tworzenie i wykorzystywanie zmiennych i obiektów sesji)
  • szyfrowanie danych

   Strony WWW zawierające skrypty PHP, muszą znajdować się (podobnie jak zwykłe strony WWW) w podkatalogu public_html Twojego katalogu domowego lub w dowolnym podkatalogu katalogu public_html i muszą posiadać rozszerzenie nazwy: .php, .php4, .php3 lub .phtml. Bez względu na zastosowane rozszerzenie nazwy, uruchamiany jest zawsze interpreter języka PHP w wersji 4.