Specyfikacja usług
Informacje o koncie
Konto pocztowe (bez dostępu do shella)
Konto shellowe
Wirtualny serwer pocztowy
Wirtualny serwer WWW
Wirtualny serwer WAP
Bazy danych
Wstecz do strony głównej

Konto shellowe


   Shell-em w systemie operacyjnym unix nazywamy program, odpowiedzialny za sterowanie wykonaniem wprowadzanych przez Ciebie poleceń. Oznacza to, że na takie konto możesz zalogować się przy pomocy programu telnet lub (lepiej) ssh i rozpocząć swoją własną przygodę z unix-em. Oprócz wszystkich cech konta pocztowego, w szczególności dostępu do skrzynki pocztowej o adresie: nazwa_konta@platon.man.lublin.pl, dodatkowo zyskujesz m.in. następujące możliwości:

 • transmisji plików pomiędzy Twoim kontem a Twoim komputerem osobistym (możesz więc pozostawić "na noc" pobranie plików z jakiegoś odległego serwera ftp i następnego dnia przetransmitować je na Twój komputer osobisty, z pełną prędkością, na jaką pozwala Twój modem)
 • konfiguracji wirtualnego serwera pocztowego (co pozwala Ci posługiwać się adresem pocztowym kończącym się Twoją własną domeną, a więc np. zawierającym nazwę Twojej firmy)
 • związania z Twoim kontem wirtualnego serwera WWW widocznego w sieci Internet pod adresem kończącym się Twoją własną domeną, (a więc np. zawierającym nazwę Twojej firmy)
 • związania z Twoim kontem wirtualnego serwera WAP widocznego w sieci Internet oraz w sieci telefonii komórkowej pod adresem kończącym się Twoją własną domeną, (a więc np. zawierającym nazwę Twojej firmy)
 • wykorzystania w Twoich programach baz danych MySQL lub PostgreSQL (z baz danych możesz korzystać zarówno z poziomu shell-a jak i z poziomu Twojego serwisu WWW)
 • wykorzystania doskonałego unixowego oprogramowania zainstalowanego na serwerze platon, w tym: programiów do obsługi poczty elektronicznej, Usenet (news), IRC (Internet Relay Chat) i wielu innych
 • kompilacji i uruchamiania Twojego własnego lub ściągniętego z sieci oprogramowania
 • zapoznania się z jednym z najpopularniejszych wielodostępnych i wielozadaniowych systemów operacyjnych

   Na zakończenie tej strony, kilka uwag dla wszystkich tych, którzy chcieliby zmierzyć się z unix-em oko w oko, zwłaszcza jeśli posługiwali się wcześniej systemem MS DOS lub wierszem poleceń systemu MS Windows. Jeśli więc robisz to pierwszy raz, pamiętaj że:

 • w unix-ie nazwy katalogów oddzielamy symbolem "/" a nie "\", (np.: cd /var/tmp)
 • wielkie i małe litery w nazwach komend i plików są rozróżniane (to samo dotyczy nazw kont i haseł)
 • pliki, których nazwa zaczyna się od kropki, traktowane są jako pliki ukryte i ich nazwy nie są standardowo wyświetlane w wykazie zawartości katalogu
 • przełączniki modyfikujące działanie programów z reguły poprzedzane są symbolem "-"
 • Twoim własnym (domowym) katalogiem jest katalog o nazwie: /home/nazwa_konta
 • poszczególne komendy nazywają się dziwnie i na ogół inaczej niż w DOS-ie, np.:
  • edytory tekstowe: joe (dla początkujących), vi (dla wtajemniczonych), emacs (dla wymagających)
  • obsługa poczty elektronicznej: elm i pine
  • obsługa Usenet (news): rtin
  • pogawędki na IRC: irc, epic i BitchX
  • wyświetlenie zawartości katalogu: ls, (wyświetlenie szczegółów i nazw plików ukrytych: ls -al)
  • wyświetlenie opisu działania komendy: man, (np.: man ls)
  • zmiana hasła: passwd
  • sprawdzenie, kto jest zalogowany w systemie: w, who i finger
  • odpowiednik Norton (lub Windows) Commandera: mc, (klawisze funkcyjne uzyskujemy przez naciśnięcie klawisza Esc i następnie odpowiedniej cyfry - zamiast F10 naciskamy kolejno Esc 0
  • utworzenie, skasowanie, zmiana katalogu: mkdir, rmdir, cd
  • wykonanie kopii pliku: cp nazwa_pliku nazwa_kopii lub cp nazwa_pliku nazwa_katalogu, (w tym pierwszym przypadku określasz nazwę kopii pliku, w drugim podajesz gdzie kopia pliku ma się znaleźć)
  • zmiana nazwy pliku: mv nazwa_pliku nowa_nazwa (ta sama komenda służy do przenoszenia pliku w inne miejsce: mv nazwa_pliku nazwa_katalogu - jeśli więc zechcesz zmienić nazwę pliku i przez pomyłkę jako jego nową nazwę podasz nazwę istniejącego katalogu, plik zamiast zmienić nazwę, zostanie do niego przeniesiony)
  • usunięcie pliku: rm nazwa_pliku
  • pobranie pliku z określonej lokalizacji sieciowej ftp lub http:
   wget sieciowy_adres_pliku, (jeśli chcesz by operacja pobierania zakończyła się po Twoim wylogowaniu z systemu, np. w nocy, napisz:
   nohup wget ftp://ftp.lublin.pl/site/tucows/files5/netscape6.exe &
   - następnego dnia w swoim domowym katalogu znajdziesz pobrany z sieci plik netscape6.exe oraz plik nohup.out zawierający protokół transmisji; komenda nohup i symbol "&" służą do wykonania programu wget w tle, a więc bez Twojej obecności w systemie)
  • zakończenie sesji: exit

   Zamieszczone powyżej uwagi nie wyczerpują (ani nawet nie starają się nakreślić) rozległego zagadnienia, jakim jest wykorzystanie systemu unix. Prosimy raczej traktować je jako zachętę do samodzielnej przygody z tym niezwykle popularnym systemem. Oczywiście, nie bierzemy odpowiedzialności, jeśli eksperymentując z systemem skasujesz sobie pocztę, lub jakieś ważne pliki.