Specyfikacja usług
Informacje o koncie
Konto pocztowe (bez dostępu do shella)
Konto shellowe
Wirtualny serwer pocztowy
Wirtualny serwer WWW
Wirtualny serwer WAP
Bazy danych
Wstecz do strony głównej

Bazy danych


   Jedną z usług dostępnych dla użytkowników kont shellowych jest możliwość wykupienia bazy danych MySQL lub PostgreSQL. W obu przypadkach konieczne jest uzgodnienie z administratorem serwera nazwy bazy, nazwy użytkownika (lub użytkowników) bazy oraz hasła (lub haseł) dostępu. Dodanie nowego użytkownika bazy jest bezpłatne i wymaga jedynie skontaktowania się z administratorem serwera. W przypadku obu serwerów baz danych, nazwy użytkowników baz danych nie mają związku z unixowymi nazwami kont ani ich hasłami. Jeśli jednak, posługując się tekstowym interfejsem bazy danych nie podasz nazwy użytkownika bazy, domyślnie zostanie użyta nazwa Twojego konta. Dlatego najwygodniej będzie, jeśli uzgodnisz nazwę użytkownika bazy, taką samą jak nazwa Twojego konta shellowego. W przypadku bazy PostgreSQL dodatkowym parametrem bazy danych, niezbędnym do jej założenia, jest tzw. strona kodowa, określająca jaki narodowy kod znaków będzie używany (co wpływa np. na kolejność sortowania ciągów znakowych). Aktualnie dostępne są następujące strony kodowe:

Kodowanie Opis
SQL_ASCII ASCII
EUC_JP japoński
EUC_CN chiński
EUC_KR koreański
EUC_TW tajwański
UNICODE Unicode (UTF-8)
MULE_INTERNAL Wewnętrzny kod edytora EMACS
LATIN1 Europa Zachodnia
LATIN2 Europa Centralna i Wschodnia (w tym: polski)
LATIN3 Europa Południowa, Malta, Esperanto
LATIN4 Europa Północna
LATIN5 turecki
KOI8 Cyrylica (KOI8-R)
WIN Windows CP1251
ALT Windows CP866

   W aktualnej wersji MySQL wszystkie bazy danych muszą stosować ten sam zestaw znaków. W przypadku serwera platon jest to strona kodowa Latin2 (ISO-8859-2).

   Oba serwery baz danych skonfigurowane są w taki sposób, że możliwy jest wyłącznie lokalny dostęp do danych. Oznacza to, że wszelkie operacje na bazie danych dostępne są wyłącznie z aplikacji pracującej na serwerze platon. Oczywiście, możliwe jest również udostępnienie danych zawartych w bazie, poprzez interfejs WWW. W tym przypadku, aplikacja operująca na bazie danych może pracować jako skrypt CGI (napisany w takich językach jak np.: w C, C++, perl lub tcl). Inną niezwykle wygodną możliwość stanowi wykorzystanie skryptowego języka tworzenia dynamicznych stron WWW: PHP w wersji 4. Język ten oferuje zestaw funkcji umożliwiającym wygodne wyszukiwanie danych i ich modyfikację w bazach MySQL i PostgreSQL oraz prezentację wyniku tych operacji na stronach WWW.

   Cenną pomocą dla administratora bazy danych są aplikacje phpMySQL (dla MySQL) oraz phpPgSQL (dla PostgreSQL). Umożliwiają one, w niemal intuicyjny sposób, wykonanie takich czynności jak: definicja struktury obiektów bazy danych, przeglądanie i przeszukiwanie danych zawartych w bazie, modyfikacja zarówno struktury obiektów bazy jak i zawartych w niej danych, oraz wiele innych czynności, bez potrzeby posługiwania się Strukturalnym Językiem Zapytań SQL. Wykorzystanie przez przeglądarkę WWW bezpiecznego, szyfrowanego kanału (https), zapewnia poufność przesyłania Twoich haseł i danych, na całej trasie pomiędzy Twoim komputerem osobistym a serwerem platon.