Specyfikacja usług
Informacje o koncie
Konto pocztowe (bez dostępu do shella)
Konto shellowe
Wirtualny serwer pocztowy
Wirtualny serwer WWW
Wirtualny serwer WAP
Bazy danych
Wstecz do strony głównej

Wirtualny serwer pocztowy


   Nasza usługa wirtualny serwer pocztowy skierowana jest do wszystkich użytkowników naszej sieci, którym nie wystarcza skrzynka pocztowa o adresie postaci:

nazwa_konta@platon.man.lublin.pl

   Wirtualny serwer pocztowy jest to taka konfiguracja serwera pocztowego, która umożliwia Ci posługiwanie się adresami pocztowym kończącymi się nazwą Twojej własnej domeny. Jeśli więc jesteś właścicielem domeny moja-firma.lublin.pl, możesz odbierać i wysyłać pocztę z adresów np.:

biuro@moja-firma.lublin.pl i marketing@moja-firma.lublin.pl

   Z pojedynczym kontem shellowym może być związanych wiele takich wirtualnych adresów pocztowych (zwanych aliasami pocztowymi). Tak naprawdę jednak, poczta elektroniczna kierowana na dowolny z nich kierowana będzie do tej samej skrzynki pocztowej. Jeśli potrzebujesz kliku niezależnych skrzynek pocztowych, możesz skorzystać z naszej oferty bezpłatnych kont pocztowych. Możesz je założyć i skonfigurować samodzielnie, posługując się ekranem konfiguracji wirtualnego serwera pocztowego. Po zalogowaniu się przy pomocy nazwy Twojego podstawowego konta shellowego (oraz jego hasła), masz możliwość samodzielnej konfiguracji do 5-ciu adresów (aliasów) pocztowych tego konta oraz założenia do 5-ciu bezpłatnych kont pocztowych posiadających własne adresy zakończone nazwą Twojej domeny. Masz również możliwość modyfikacji adresów pocztowych, usuwania kont pocztowych oraz zakładania nowych. Wszystkie bezpłatne konta pocztowe muszą zmieścić się w obrębie limitu dyskowego Twojego podstawowego konta shellowego. Jeśli taka oferta nie jest dla Ciebie wystarczająca, możesz odpłatnie powiększyć limit dyskowy swojego konta shellowego (co umożliwi Ci zdefiniowanie większych bezpłatnych kont pocztowych), lub wykupić dodatkowe konta pocztowe lub konta shellowe.

   Bez względu na ilość posiadanych przez Ciebie bezpłatnych i płatnych kont shellowych i pocztowych, dopóki wszystkie Twoje adresy pocztowe będą kończyły się nazwą tej samej domeny, potrzebujesz jednego wirtualnego serwera pocztowego. Możliwa jest również odwrotna sytuacja: jeśli chcesz używać adresów (związanych z tą samą skrzynką pocztową), np.

info@moja-firma.lublin.pl i info@moja-firma.com.pl

potrzebujesz jednego konta shellowego i dwóch wirtualnych serwerów pocztowych.

   Konfiguracja wirtualnego serwera pocztowego wiąże się zawsze z pojedynczą domeną w internetowym serwisie nazw (DNS). Domena ta staje się częścią Twojego adresu pocztowego, umieszczoną po symbolu "@". Musisz być właścicielem domeny, by wykupić wirtualny serwer pocztowy z nią związany. Jeśli dana domena jeszcze nie istnieje, konieczna jest jej rejestracja. Jeśli wybrałe(a)ś lokalną domenę (a więc jedną z domen postaci: twoja-firma.lublin.pl, twoja-firma.krasnik.pl, twoja-firma.leczna.pl, twoja-firma.lubartow.pl, twoja-firma.poniatowa.pl lub twoja-firma.swidnik.pl) zarejestrujemy ją w ramach wykupywanego przez Ciebie wirtualnego serwera pocztowego. Nie poniesiesz żadnych dodatkowych kosztów związanych z jej rejestracją i obsługą. Jeśli natomiast wybrałe(a)ś domenę nielokalną, a więc np. domenę postaci: twoja-firma.pl, twoja-firma.com.pl lub twoja-firma.com, musisz ją zarejestrować we własnym zakresie. Rejestracji polskich poddomen: .pl, .com.pl, itp. dokonuje Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK). Rejestrację domen zagranicznych, np.: poddomen domeny .com, oferuje wielu operatorów sieci Internet na świecie.

   W przestrzeni dyskowej konta shellowego można zdefiniować maksymalnie 5 bezpłatnych kont pocztowych. W przypadku posiadania wielu domen ilość bezpłatnych kont pocztowych nie może przekroczyć 5-ciu dla każdej z nich. Jeśli więc posiadasz "k" kont shellowych oraz "d" domen, maksymalna ilość przysługujących Ci bezpłatnych kont pocztowych określona jest jako mniejsza z liczb: 5*k, 5*d. Wszystkie bezpłatne konta pocztowe zdefiniowane w przestrzeni dyskowej pojedynczego konta shellowego muszą posiadać adres (alias) pocztowy w tej samej domenie, którą (w przypadku posiadania ich większej ilości), należy uzgodnić z administratorem serwera.

   Dodanie dodatkowego aliasu pocztowego (o ile nie wiąże się z konfiguracją dodatkowego wirtualnego serwera pocztowego), jest bezpłatne i wymaga jedynie skontaktowania się z administratorem serwera.

   Opis konfiguracji programów pocztowych do współpracy z Twoim wirtualnym serwerem pocztowym możesz znaleźć tutaj.