Specyfikacja usług
Informacje o koncie
Konto pocztowe (bez dostępu do shella)
Konto shellowe
Wirtualny serwer pocztowy
Wirtualny serwer WWW
Wirtualny serwer WAP
Bazy danych
Wstecz do strony głównej

Wirtualny serwer WWW


   Usługa wirtualny serwer WWW pozwala Ci umieścić Twój serwis WWW na Twoim koncie shellowym w taki sposób, by był widoczny pod adresem związanym z Twoją własną domeną. Jeśli więc jesteś właścicielem domeny moja-firma.lublin.pl, możesz umieścić Twoje strony WWW pod adresem:

http://www.moja-firma.lublin.pl lub (mniej tradycyjnie) http://moja-firma.lublin.pl

   Z pojedynczym kontem shellowym może być związanych wiele wirtualnych serwerów WWW. Oczywiście, ma to sens, jeśli kilka serwerów, np. serwery o adresach:

http://www.moja-firma.lublin.pl i http://www.moja-firma.com.pl

prezentują ten sam serwis WWW, lub jeśli wszystkimi tymi serwerami opiekuje się ta sama osoba, nie istnieje więc obawa wzajemnej ingerencji w prezentowane informacje przez kilku pracowników Twojej firmy. W powyższej sytuacji potrzebujesz jednego konta shellowego i dwóch wirtualnych serwerów WWW. Jeśli natomiast potrzebujesz kilku niezależnych serwisów WWW, prowadzonych przez różne ososoby, powinieneś każdy z nich związać z osobnym kontem shellowym.

   Konfiguracja wirtualnego serwera WWW wiąże się zawsze z pojedynczą domeną w internetowym serwisie nazw (DNS). Domena ta staje się adresem lub końcówką adresu Twojego wirtualnego serwera WWW. Oczywiście, musisz być właścicielem domeny, by wykupić wirtualny serwer WWW z nią związany. Jeśli dana domena jeszcze nie istnieje, konieczna jest jej rejestracja. Jeśli wybrałe(a)ś lokalną domenę (a więc jedną z domen postaci: twoja-firma.lublin.pl, twoja-firma.krasnik.pl, twoja-firma.leczna.pl, twoja-firma.lubartow.pl, twoja-firma.poniatowa.pl lub twoja-firma.swidnik.pl) zarejestrujemy ją w ramach wykupywanego przez Ciebie wirtualnego serwera WWW. Nie poniesiesz żadnych dodatkowych kosztów związanych z jej rejestracją i obsługą. Jeśli natomiast wybrałe(a)ś domenę nielokalną, a więc np. domenę postaci: twoja-firma.pl, twoja-firma.com.pl lub twoja-firma.com, musisz ją zarejestrować we własnym zakresie. Rejestracji polskich poddomen: .pl, .com.pl, itp. dokonuje Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK). Rejestrację poddomen zagranicznych, np.: .com, oferuje wielu operatorów sieci Internet na świecie.

   Projektując Swój serwis WWW możesz wykorzystać skrypty CGI, zarówno gotowe (zainstalowane przez nas, jak i własne, napisane np. w językach C, C++, perl lub tcl. Możliwość instalacji własnych skryptów CGI musi być wcześniej uzgodniona z administratorem serwera (usługa ta jest bezpłatna).

   Niezwykle wygodną możliwość tworzenia dynamicznych stron WWW oferuje skryptowy język tworzenia stron WWW (Personal Home Page Tools) - na naszym serwerze zainstalowany w wersji 4-tej. Oprócz wielu pożytecznych funkcji (obsługa formularzy, generowanie statystyk, obsługa cookies, współpraca z protokołami sieciowymi: POP3, HTTP, IMAP, SNMP, NNTP oraz, FTP i wielu innych) język ten oferuje niezwykle wygodny interfejs umożliwiający wykorzystanie szerokiego zestawu baz danych (m. in. MySQL i PosgreSQL, zainstalowanych na platonie).

   Analizę wykorzystania Twojego wirtualnego serwera WWW umożliwia włączenie statystyk odwiedzin serwera WWW. Przykład statystyk generowanych przez program Webalizer możesz obejrzeć tutaj. Włączenie statystyk dostępnych pod adresem:

http://adres.Twojego.serwera/usage/

jest bezpłatne i wymaga jedynie skontaktowania się z administratorem serwera.

   Instrukcję instalacji i konserwacji Twojego wirtualnego serwera WWW możesz znaleźć tutaj.